– Barnetrygda må økes

Nesten 100 000 barn i Norge lever i fattig familier. Yvonne Wold (SV) vil gjøre kampen mot barnefattigdom til en av sine hovedsaker i valgkampen.

Vi løfte barn ut av fattigdom Yvonne Wold etterlyser tiltak for å få barn ut av fattigdom i Norge.   Foto: Erik Birkeland

Når 200 flere barn har vokst opp i fattige familier i Møre og Romsdal de to siste åra, er det 200 for mange.

Yvonne Wold (SV)
Pluss +

Familiepolitikk og kampen mot barnefattigdom blir en viktig sak når SV samles til landsmøte på Gardermoen til helga. Møre og Romsdal stiller med sju utsendinger.