Færre dyr enn antatt på Nyhamna-anlegget

Kan ha kommet seg ut gjennom hull i gjerdet under pågående utbyggingsarbeid.

Har det fint – For øyeblikket ser det derfor ut til at dyra som er på innsida av gjerdet ikke lider noen umiddelbar nød, sier Stokke. Her et illustasjonsfoto.  Foto: Kjell Langmyren

Pluss +

– Det er alltid usikkerheter forbundet med estimering av antall dyr i et område. Men to dager med observasjoner, vurdering av beitepress og sportegn kom jeg fram til at det sannsynligvis var 10–12 rådyr og en eller to hjorter innenfor gjerdet.