Klager inn Shell-advokat

Skulle foreta nøytral undersøkelse om mobbing – samlet i stedet inn informasjon til oppsigelse.

Beskyldes for dobbeltrolle Advokaten som avholdt gransking av forholdene på Nyhamna i 2014 er klaget inn til Advokatforeningen.   Foto: BJØRN BRUNVOLL

Pluss +

Det kommer arbeidslivsforskere fram til i en ny rapport om medbestemmelse i arbeidslivet, som har Nyhamna som case. Rapporten er utarbeidet på oppdrag for fagforeningen SAFE