Innesperret på Nyhamna

Det er både rådyr og hjort som oppholder seg inne på Nyhamna-området. Uten mulighet for å komme seg ut av sperringer.

Innesperret: Et tjuetalls rådyr og noen hjort er innenfor gjerdet på Nyhamna. Siden området også er sperret mot sjøpen, har de ingen fluktmuligheter. Bildet viser rådyr i Malmedalen i Fræna.  Foto: Kjell Langmyren

Pluss +

AUKRA: – Ferske muntlige rapporter går ut på at det skal være et par hjort og 25–27 rådyr innenfor gjerdet. Flere skal være i dårlig hold, forteller Heidi Løklingholm, leder i viltnemnda i Aukra.