- Ikke mulig å konkludere om Trøndelag

Men Tidens Krav har bestemt seg: Nordmøre skal til Trøndelag.

Roland Mauseth presenterer sluttrapporten for Orkidé fredag.  Foto: Kjell Langmyren

Pluss +

Orkide Nordmøre regionråd har bestilt flere rapporter for å vurderer regiontilhøringhet. Nå har sluttrapporten kommet. Den er ikke lett å bli klok på, da den spriker i flere retninger, og at de ulike deler av Nordmøre opplever ulikt hva som er best for dem.