foto
Dvalin skal bygges ut med en havbunnsinstallasjon (i forgrunnen), som knyttes opp til Heidrun-plattformen 15 kilometer unna. Illustrasjon: DEA
foto
Gassen skal føres gjennom gassrøret Polarled til Nyhamna. Kart: Statoil