Nytt gassfelt til Nyhamna i 2020

Det blir nå gjort klart for ilandføring av et tredje gassfelt til Nyhamna i 2020. Oljeselskapet DEA Norge søker i høst  om godkjenning for utbygging av Zidane-feltet på Haltenbanken. 

Optimisme: – Ilandføring av nye felt sprer optimisme i hele regionen rundt Nyhamna, sier Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord på oljemessa ONS i Stavanger.  Foto: EGIL H TORVIK

Pluss +

Mens oljenæringen er inne i sin verste krise på mange tiår, går alt vegen for Aukra og Nyhamna. Fra å være ilandføringssted «bare» for Ormen Lange, blir Nyhamna gassknutepunkt når gassen fra Statoil-feltet Aasta Hansteen i 2018 strømmer til land. Når Zidane-feltet kommer i produksjon i 2020, vil Nyhamna ta imot gass fra tre felt samtidig.