1.049 oppsagt i oljenedturen

1.049 ansatte i leverandørbedrifter til olje- og gassnæringen i Molderegionen har blitt oppsagt de to siste åra. Fire av fem av disse har fått ny jobb.  

Framoverlent: – Leverandørindustrien i Molde-regionen viser at den er framoverlent og vil være med videre, sier forskningsleder Helge Bremnes (fv.) og daglig leder Thomas Vekve i Møreforsking.  Foto: ERIK BIRKELAND

Pluss +

Det viser en omfattende analyse Møreforsking har foretatt på oppdrag fra Gassknutepunkt Nyhamna. Daglig leder Thomas Vekve og forskningsleder Helge Bremnes i Møreforsking presenterte analysen, som viser de lokale konsekvensene av oljenedturen, under Gassknutepunkt Nyhamnas rundebordskonferanse i Molde onsdag.