Lover fullverdig føde- og barselavdeling

Innholdet i nysjukehuset på Hjelset begynner å ta form.

Sjukehus for barn – Ethvert akuttsjukehus skal kunne ta imot barn, sier administrerende direktør Espen Remme.  Foto: Erik Birkeland

Pluss +

Planleggingen av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) pågår for fullt. Før sommerferien skal et tydeligere bilde av hvordan sjukehuset på Hjelset blir, være klart. Spørsmålet som ofte dukker opp, er hvordan fødetilbudet og tilbudet til barn blir.