Risikerer smell på 200 mill.

Istad Nett støtter Statnetts løsning for å sikre Nyhamna kraft – men vil ikke bli påført urimelig risiko.

Urimelig: – Urimelig og uakseptabelt om Istad Netts eiere skal FÅ reduserte inntekter og kundene økte kostnader som følge av at en velger samfunnsrasjonelle løsninger, sier daglig leder Gerhard Eidså i Istad Nett.  Foto: EGIL H. TORVIK

Pluss +

Statnetts foreslåtte trinnvise utbygging av reserveforsyning til Nyhamna, kan i verste fall påføre Istad Nett en økonomisk smell på over 200 millioner kroner – og gi nettkundene økte kostnader.