Mat for framtida

Tang og tare er undervurdert, ifølgje forskarar. Dei meiner vekstane i havet kan bli viktige som næring i framtida.
Pluss +

– Dette er berre begynnelsen, vi er så vidt i gang, seier PhD forskar Annelise Chapman. Ho er leiar for PROMAC-prosjektet ved Møreforsking, som undersøker energieffektiv prosessering og raffinering av makroalgar til menneskemat og dyrefôr – eller meir folkeleg uttrykt: Korleis tang og tare kan foredlast og eventuelt produserast som menneskemat eller dyrefôr.