Vinden skaper problemer for flere ferjer

Fjord1 melder lørdag kveld at Aukra-ferja (rute 31) blir innstilt fra klokka 22.30 og fram til søndag morgen klokka 07.45. Dette på grunn av værforholdene.

De melder også at de må innstille anløp til og fra Myklebust fra klokka 20.15 og ut kvelden, på rute 22, Brattvåg-Dryna-Fjørtofta-Harøya. Dette på grunn av værforholdene langs kysten.

De melder også at hele sambandet vil bli innstilt fra klokka 22.05 lørdag kveld – av samme grunn.

Det har også vært stans i ruta Småge-Orta-Sandøya-Finnøya-Ona på grunn av været. Søndag morgen melder Torghatten Nord at «normale ruter blir forsøkt gjenopptatt» – dette skal skje fra Ona søndag klokka 11.40.

UP-dobbel i Gjemnes

UP holdt fartskontroll nummer to på rappen i Gjemnes onsdag kveld: Etter kontroll i 50-sona på Høgset flyttet de seg til 80-sona på E39, også dette i Høgset-området.


Resultatet ble 6 forenklet forelegg, høyeste hastighet 95 km/t, opplyser politiet på sin Twitter-logg.

Næringsprisen i Vestnes til Vest Mat

Jon Daniel Nesje, her fra da han var direktør i Wonderland.  Foto: Anders Hagen / Åndalsnes Avis

Vestnes formannskap vedtok i sitt møte onsdag at at årets næringspris skal gå til Vest Mat AS. Næringsprisen består av ein statuett og eit eige næringsprisdiplom. Forslagsstillar var Vestnes Høgre, skriv kommunen i ei pressemelding onsdag kveld.

Vidare heiter det:

«I grunngjevinga går det fram at Vest Mat AS v/ daglig leiar Jon Daniel Nesje, dei siste åra har vore gjennom ein krevjande prosess med eigarskifte som har ført til at lokale eigarar har komme inn og sikra lokale arbeidsplassar. Dei ansatte har høg kompetanse innan produksjon av kjøttprodukt, og har fleire gonger mottatt høge utmerkingar på nasjonalt nivå.»

Prisen blir markert og utdelt i samband med det siste kommunestyremøtet før jul, onsdag den 16. desember.

Fire kjørte for fort på Høgset

Utrykningspolitiet har avholdt fartskontroll i 50-sona på Høgset i Gjemnes onsdag. Det resulterte i fire forenkla forelegg. Høgeste hastighet ble målt til 64 km/t, melder politiet i Møre og Romsdal.

Norsk Varme i harnisk over påstander om vedfyring

Norsk Varme fyrer seg opp over påstandene til Norsk institutt for luftforskning (NILU) om at vedfyring, selv med de beste ovnene, er verre enn oljefyring med tanke på luftkvalitet. Nå vurderer de å melde instituttet til forskningsetisk komité.

Bakgrunnen er at forskningsdirektør Cristina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforskning mener at økt bruk av hjemmekontor kombinert med vedfyring også fører til dårligere luftkvalitet utendørs her i landet.

– I forhold til luftkvalitet og utslipp av fint svevestøv så er vedfyring – selv med de beste ovnene som fins på markedet – mye verre enn oljefyring. Så der kan hele gevinsten av reduserte trafikkutslipp i forhold til helse bli helt borte. Vi kan til og med totalt få en negativ effekt av at folk sitter hjemme istedenfor å gå på jobb, sier hun til NRK.

– Skaper usikkerhet

Bransjeforeningen mener at NILU ikke kan dokumentere at oljefyrforbud gir mer vedfyring, at nye ovner fører til mer fyring, at nye ovner gir mer svevestøvutslipp eller at folk fyrer mer nå når de er hjemme under koronatiden

I en pressemelding skriver Norsk Varme at de «finner den lemfeldige omgangen med fakta fra NILUs side så grov at man nå vurderer å melde organet til den forskningsetiske komiteen».

– Disse feilaktige påstandene sprer frykt og usikkerhet blant folk flest, og skaper usikkerhet rundt flere tusen arbeidsplasser for skikkelige arbeidsfolk, sier styreleder Steinar Vigdal.

Bedre luftkvalitet

NILU mener også at koronatiltakene har gitt bedre luftkvalitet i Europa, selv om det er stor forskjell fra land til land. Det er et resultat av mindre biltrafikk, færre flyavganger og stengte industribedrifter.

Men når det gjelder utslipp av svevestøv, har ikke disse utslippene falt like mye. Noen steder har de gått opp. Hovedkildene til slike utslipp er vei-, dekk- og bremseslitasje, piggdekkbruk og oppvirvling av veistøv, ifølge NILU.

(©NTB)

(NTB) NTB

Plast fra rundballer står for 70 prosent av plastforurensingen i norske elver

Hele 70 prosent av all plast i norske lakseelver kommer fra rundballplast fra landbruket. Det viser en ny undersøkelse fra Norwegian Research Centre (Norce).

Forskerne fra Norce har gjort en kartlegging av plastforekomsten i 43 norske elver på Vestlandet, og tallenes tale er klare.

– Vi har kartlagt mengdene og kildene til makroplast, altså synlige, store plastbiter, i 43 elver tilsvarende 200 kilometer med elvestrekning langs hele Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Dette er den første systematiske kartleggingen av plast i elver i Norge, sier Gaute Velle, forsker i Norce miljø, i en pressemelding.

I 21 av elvene registrerte forskerne totalt cirka 1.100 meter med folie fra rundballer fordelt på rundt 1.500 biter. Forskerne fant tre ganger så mye rundballplast som alle de andre plastkategoriene de så på til sammen.

– Plast er et menneskeskapt produkt, så det er ikke uventet at plasten befinner seg i menneskenære områder. Men at rundballplast skulle stå for en så stor del av problemet, er urovekkende, sier Rasmus Hansson, daglig leder i Handelens Miljøfond, som har bidratt til undersøkelsen.

Etter landbruksfolie ble det funnet mest plast i kategoriene «Bygg/ anlegg», deretter «Husholdning» og så «Plastposer».

Ifølge Norges Bondelag ble hele 86 prosent av landbruksfolien som ble benyttet i 2019, resirkulert.

– Mange gårder ligger ned mot elver, og bønder har jevnlig dugnader der de rydder og samler plast, spesielt etter flom som det har vært en del av på Vestlandet. Vi oppfordrer til å lagre plast forsvarlig, unna elvebredder, og jobber for at returordningen for landbruksplast skal være enkel og tilgjengelig, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

 NTB

Politiet i hele landet får bruke droner

– Droner gjør at politiet raskere kan få oversikt. Dette er en del av det nye politiet, som bruker ny teknologi for å bekjempe kriminalitet som hele tiden er i endring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra Politidirektoratet.

Agder, Trøndelag og Troms politidistrikt har siden september 2019 testet bruk av droner til ulike politiformål. Anbefalingene fra samtlige distrikt er at bruk av droner bør videreføres i politiet.

Tre politidistrikter har deltatt i et pilotprosjekt og har siden september 2019 brukt droner ved operative hendelser, Troms, Trøndelag og Agder. Foto: Heiko Junge / NTB  Foto: Heiko Junge

Nytte i 75 prosent av oppdragene

– Når evalueringen viser at droner er til vesentlig nytte for politiets arbeid i 75 prosent av politiets oppdrag, er det viktig at dette nå rulles ut i hele landet. For at kriminaliteten skal gå ned, må også responstiden ned. Da er verktøy som droner, i tillegg til de nye politibilene som er på vei, veldig viktig, sier justisministeren.

Hovedfokuset for prosjektet vært åstedsdokumentasjon og forbedring av politiets situasjonsforståelse. I tillegg er dronene benyttet til søk, redning og andre politioppgaver.

Utdanner 100 operatører

I første omgang skal hvert politidistrikt få mulighet til å utdanne seks operatører. I alt skal det utdannes rundt 100 droneoperatører i politiet.

– Dette innebærer at det i første omgang vil være en forholdsvis lav tilgjengelighet på dronene, sier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Det er likevel opp til hver enkelt politimester å ta droner i bruk i sitt politidistrikt.

(©NTB)

(NTB) NTB

50 millioner til Norges største kreftstudie

Studien skal ledes av Oslo universitetssykehus (OUS) og starter på nyåret i 2021. Prosjektet vil gi norske pasienter tilgang på persontilpasset medisin, skriver VG.

Studien er den største vi har hatt innen kreft her i Norge, opplyser professor og kreftlege Åslaug Helland, som er leder for studien. 15 sykehus er med.

Gjelder alle diagnoser

– Denne studien er åpen for alle norske kreftpasienter som har fått standard behandling. Det gjelder alle kreftdiagnoser, sier Helland.

Fra før har Kreftforeningen gått inn med 16 millioner kroner.

– Dette er helt fantastisk! Støtte til Impress innebærer at flere i hele Norge får tilgang til kreftbehandling av topp kvalitet. Det igjen kan bety at mange flere vil overleve kreft og leve lenger med sin kreftsykdom, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen til VG.

Ett av sju prosjekter

Impress Norway er ett av flere prosjekter som ble tildelt penger mandag. I alt ble det delt ut 134 millioner fra Nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten (Klinbeforsk), opplyser Helse sør-øst i en pressemelding.

– Impress Norway vil gjennomføres i samarbeid med tilsvarende internasjonale studier for deling av resultater, og studien vil være av stor betydning for kompetansebygging innen presisjonsmedisin og individtilpasset behandling i hele Norge, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse sør-øst.

I tillegg til to andre prosjekter ved Oslo universitetssykehus får også prosjekter ved St. Olavs hospital, Sørlandet sykehus og Helse Bergen penger.

(©NTB)

(NTB) NTB-Alexander Vestrum

Mer ferjetrøbbel på ruta Molde-Vestnes

Fjord 1 meldte like før klokka 17 mandag at A-ferja i sambandet Molde-Vestnes var innstilt inntil videre på grunn av tekniske problem. Etter en drøy halvtime ble det meldt at det igjen var ordnær drift i sambandet.

Det varte ikke lenge, for klokka 18.23 kom det ny melding: «Molde - Vestnes: Grunna tekniske problemer vert A - ruta innstilt inntil videre.»

Klokka 19.10 ble det meldt at ruta går som normalt igjen.

Tidligere mandag var D-ferja i samme samband ute av drift en periode.

Innstilte ferjeavganger i orden igjen fra kl 12

Fjord1 meldte mandag morgen om følgende innstillinger på Rute 33 Molde - Vestnes: Grunna tekniske problem er avganger merket D midlertidig innstilt.

OPPDATERT: Like før kl 12 mandag formiddag melder Fjord1 at det igjen er ordinær drift i sambandet Rute 33 Molde - Vestnes.

Regjeringen spikrer modell for fritt skolevalg

Regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet. Nærskoleprinsippet blir skrotet, opplyser kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, sier Melby i en pressemelding søndag.

Samtidig skal det være mulig for fylkeskommunene å fastsette egne inntaksområder.

– Det betyr at fylkeskommuner ikke lenger kan ha inntak etter et nærskoleprinsipp, heter det i pressemeldingen.

I fjor høst sendte regjeringen to modeller for fritt skolevalg på høring – og fikk mange innspill i retur. Med utgangspunkt i disse skal det nå lages en ny modell, som Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide i tett dialog med KS og fylkeskommunene.

– Utdanningsdirektoratet skal også se på hvilke konsekvenser et friere skolevalg vil ha for blant annet kostnader til skyss, behov for elevbosteder og skolestruktur, sier Melby, som tar sikte på å spikre modellen til våren. Den kan tidligst gjelde fra høsten 2022.

Både Vestland og Vestfold og Telemark har nylig vedtatt et nærskoleprinsipp, slik at ikke inntaket kun blir basert på karakterer. Andre fylker som har vedtatt en form for nærskoleprinsipp, er Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Vestland, samt Troms og Finnmark.

 NTB

Roligere vær til uken

Etter en helg med vind og uvær flere steder i landet, blir det roligere vær til uken. Til helgen kan det komme litt snø i lavlandet.

Mye vind og uvær preget helgen i store deler av landet, men ruskeværet er ventet å avta mandag.

– Det ser ut til at det blir lavtrykksaktivitet også de første dagene som kommer, men det ser ikke ut til at det skal bli kraftige lavtrykk som vil gi mye vind og nedbør, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga.

Det er de sørlige delene av landet som først og fremst vil merke lavtrykkene.

– Den nedbøren som kommer blir stort sett regn i lavlandet og snø i indre og høyere strøk. Så det er ikke noe vintervær på gang i lavlandet.

Når vi passerer midten av uken, er det derimot meldt en høytrykksrygg over hele Skandinavia. Det gir stort sett rolige vindforhold og lite nedbør.

– Det som er litt usikkert for helgeværet, særlig østafjells, er om høytrykket vil svekkes og om det vil komme lavtrykk fra vest. Da kan det bli litt snøfall ganske langt ned, kanskje helt ned i fjæresteinen, sier meteorologen.

For dem som ønsker seg en hvit første søndag i advent, er det altså en liten mulighet for et snødryss den dagen.

Det ser ut til å bli rolige vindforhold og lite nedbør i den nordlige delen av landet. Siste del av uken og til helgen vil trolig høyrykket også merkes her.

– Det kan bli litt mildt i de ytre strøkene av Troms og Finnmark, men indre strøk ser ut til å få godt med minusgrader i store deler av uken og til helgen. Det er ikke snakk om sprengkulde med 20–30 minusgrader, men det kan bli tosifrede minusgrader, sier Haga.

Det er ventet at Spitsbergen vil få litt urolig vær med kraftig vind og en god del nedbør, særlig i siste del av uken.

Håp om snødryss til advent

Rolig i nord

 NTB

Politiet etter lørdagsnatta: – Vær og vind har nok lagt en demper på utelivet

Politiets operasjonssentral i Møre og Romsdal kan søndag morgen melde om ei rolig natt.

«Noen få meldinger om trær i vegbanen samt et større jordras på Sula på grunn av kombinasjonen nedbør og sterk vind», heter det i en melding fra operasjonsleder på Twitter søndag morgen.

I løpet av natta fikk de også inn noen meldinger om feststøy, men da de oppsøkte festene, viste samtlige seg å være innenfor de rådende smittevernsanbefalingene med tanke på antall personer.

Operasjonsleder mener den rolige natta skyldes været.

«Vær og vind har nok lagt en demper på utelivet i helgen», heter det i meldingen.

Blålysetater slipper å betale alkoholavgift på håndsprit fra Arcus

Nødetatene slipper likevel å betale alkoholavgiften på håndspriten de fikk levert fra Arcus da koronapandemien slo til i vår, skriver VG.

Arcus solgte i vår rundt 28.000 liter desinfeksjonsvæske til nødetater og andre samfunnsaktører som i etterkant fikk høye alkoholavgiftsregninger.

En bestilling på 50 liter håndsprit som i utgangspunktet kostet rundt 2.500 kroner endte med en ekstra avgift på 27.440 kroner for brannvesenet i Møre og Romsdal, meldte VG 1. november.

Årsaken var at Skatteetaten setter høye avgifter på væsker med høy alkoholprosent. Arcus søkte om fritak for alle mottakere av håndsprit, men fikk beskjed om at de ikke kunne gjøres unntak. Nå blir det unntak likevel.

Søndag skriver VG at Skatteetaten har frafalt kravet om alkoholavgift i sin helhet.

– I ankebehandlingen har Skatteetaten utvist godt skjønn. I en nasjonal krise må det kunne gjøres unntak og dette er en klok beslutning, sier Erik Bern, konserndirektør i Arcus.

 NTB

Brudd i budsjettforhandlingene

Det er brudd i forhandlingene om statsbudsjettet, og dermed løftes det opp til partiledernivå, får NRK opplyst.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF fortsatte forhandlingene med Frp om statsbudsjettet lørdag ettermiddag. Møtet klokken 17 ble kortvarig, skriver NRK.

Frps forhandlingssjef Sylvi Listhaug bekrefter til VG at forhandlingene nå fortsetter på partiledernivå.

– Akkurat der vi er nå, mener vi at det er riktig å videreføre forhandlingene med partilederne, sier Venstres Ola Elvestuen.

Når partilederne skal møtes, er fortsatt uklart.

Forhandlingene er nå på overtid. Regjeringspartiene hadde frist til lørdag klokken 10 med å legge inn sine merknader og tall i finansinnstillingen, en frist som altså ble brutt.

Partiene har endelig frist til å avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget skal holdes 3. desember.

 NTB

Norsk fotball åpner for kamper i romjula

Klarer ikke Eliteserien å fullføre sesongen etter planen 19. desember, er det aktuelt å spille videre gjennom jula.

Det sier administrerende direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball til Dagbladet.

– Vi lytter til klubbene før vi diskuterer med forbundet. Meldingene derfra er at de ønsker å fullføre sesongen i år. Det kan også være aktuelt å benytte romjula. Vi har fått aksept for det av klubbene, forteller sjefen for toppklubbenes interesseorganisasjon.

Etter helgens kamper vil det gjenstå fem runder i Eliteserien. Med stadig økende koronasmitte i samfunnet kan det fort bli karantenetrøbbel for flere lag i sesonginnspurten. I 1. divisjon er en rekke kamper allerede utsatt.

I England er det lange tradisjoner for julefotball. Der blir 2. juledag populært kalt Boxing Day, og i år kan Norge få noe tilsvarende.

– Det er akkurat det som er blitt trukket fram av klubbene. Klubbene ser positivt på en slik løsning. Det kan bli alternativet om vi ikke kommer i mål før jul. Vi ser på terminlista i helga, sier Øverland.

 NTB

SV peker på Støre som statsminister

For første gang sier SV det offentlig: De vil ha Ap-leder Jonas Gahr Støre som leder av en eventuell rødgrønn regjering etter valget neste år.

– La meg nå svare på et spørsmål jeg har fått ufattelig mange ganger i det siste, nemlig hvem SV peker på som statsministerkandidat. For det svaret er egentlig helt selvsagt. Det er den som til enhver tid er villig til å stå for en rødgrønn regjering, en regjering som vil støtte seg på venstresiden i norsk politikk og ikke høyresiden, sa SV-leder Audun Lysbakken da han lørdag talte til partiets landsstyre.

Da gjorde han det klart at SV stiller seg bak Støre som statsminister, trass i at Senterpartiet puster Ap i nakken. Grunnen er ifølge Lysbakken at Sp går til valg på en Ap-Sp-regjering, uten SV.

– Jeg er enig med Trygve Slagsvold Vedum i mye, men: Så lenge Trygve Slagsvold Vedum peker på en sentrumsregjering, og SV vil ha en rødgrønn regjering, kan jo ikke SV peke på Trygve, sa Lysbakken.

– Vi vil ganske enkelt peke på den som i september 2021 står klar til å lede en rødgrønn regjering, og som vil velge det framfor en sentrumsregjering. Vi skal ha en regjering trygt forankret på venstresiden, en regjering med minst ett sterkt miljøparti. Derfor støtter vi ikke noen statsministerkandidater som ikke går inn for et sånt prosjekt, slo Lysbakken fast.

 NTB

Klæbo vant som han ville i sesongåpningen

Johannes Høsflot Klæbo vant sesongåpningen på den klassiske sprinten på Beitostølen. Erik Valnes fulgte nærmest.

Byåsen-løperen Klæbo var 3,6 sekunder foran Bardufoss-løperen Erik Valnes. Klæbo rykket fra konkurrentene i den siste bakken og var ustoppelig inn på oppløpet.

Håvard Solås Taugbøl fulgte på tredjeplassen.

Overraskelsen fra prologen, Sivert Wiig, ble slått ut i semifinalen. Det var Klæbo som var raskest i prologen foran Valnes og Wiig.

 NTB

Lotta Udnes Weng sprintet til seier på Beitostølen

Lotta Udnes Weng utklasset konkurrentene i avslutningen og vant sprinten i langrennsløpernes sesongåpning på Beitostølen.

Nes-løperen avgjorde løpet opp den siste motbakken. Inn mot mål var ingen i nærheten av henne. Nærmeste utfordrer, Ane Appelkvist Stenseth, ble slått med 2,55 sekunder.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne her i dag. Men jeg følte meg bra på stakingen og måtte bare «gunne» på det jeg var god for på slutten, sa Weng til NRK.

Tredjeplassen gikk til Anna Svendsen fra Tromsø. Deretter fulgte Mathilde Skjærdalen Myhrvold, Anikken Gjerde Alnæs og Ingrid Andrea Gulbrandsen.

Stenseth hadde beste tid i prologen foran Svendsen.

– Lotta var sterk. Men jeg er ikke overrasket over det. Hun viste gode takter på samling for et par uker siden, sa Stenseth.

 NTB

Wizz Air åpner tre nye ruter i Norge i desember

Wizz Air åpner tre nye innenlandsruter mellom Oslo og Haugesund, Alta og Kirkenes. Samtidig fremskynder selskapet oppstarten av allerede annonserte ruter.

Det opplyser lavprisselskapet i en pressemelding torsdag.

Oslo-Haugesund starter opp 4. desember, mens Oslo-Kirkenes og Oslo-Alta får start henholdsvis 15. og 18. desember.

– Samtidig åpner vi en del ruter tidligere enn planlagt for å sikre at det er tilstrekkelig tilbud av innenlandske flyruter for våre norske passasjerer, sier kommunikasjonssjef Andras Rado i Wizz Air.

«Nødlandslaget» satte TV-rekord

Et snittall på 693.000 seere så Norges kamp mot Østerrike på TV 2 onsdag kveld. Det er rekord for en kamp i Uefas nasjonsliga.

TV 2 opplyser at kanalen på det meste hadde 900.000 seere underveis i den imponerende 1-1-kampen. Norge stilte med et hasteutplukket lag etter at det opprinnelige landslaget var plassert i koronakarantene.

– «Nødlandslaget» var akkurat det nasjonen trengte nå. Utrolig gøy at seerne engasjerte seg og sluttet opp om denne gjengen med herlige outsidere, sier TV 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Den tidligere bestenoteringen fra en nasjonsligakamp er 671.000 seere fra hjemmekampen mot Nord-Irland i oktober.

 NTB

Kollisjon i Gråura - vegen stengt

Nødetatene har rykket rykker ut etter melding om trafikkulykke på fv. 70 i Gråura mellom Sunndalsøra og Oppdal.

Det er en trailer og en personbil har kollidert, melder politiet på twitter ca kl 1915 onsdag.

Skadeomfanget er ukjent.

Vegen er sperret.

Fire av 16 fikk kjøreforbud på Bergsøya

Statens vegvesen holdt kontroll ved Bergsøya kontrollstasjon i Gjemnes tirsdag kveld.

Totalt 14 tunge og to lette kjøretøy ble kontrollert. I sin oppsummering etter kontrollen, skriver Vegvesenets fagleder for utekontroll, Leif Jarle Bergseth, at det ble avdekket en del tekniske mangler.

– En fører blir anmeldt for alvorlig brudd på kjøre- og hviletid. Han hadde en døgnhvile på cirka 4,5 timer, opplyser faglederen.

I tillegg hadde tre vogntog overlast, og av fire bremsekontroller som var det tre som hadde feil ved bremsene.

Totalt fire fikk kjøre/bruksforbud, tre fikk overlastgebyr og to fikk dekkgebyr i løpet av kvelden.

Årets julehandel kan slå alle rekorder

Landets julenisser går trolig travle tider i møte. Det kan bli rekordmange pakker under norske juletrær i år, tror Virke.

Årets julehandelsprognose, som er utført av Kvarud Analyse på oppdrag for Virke, anslår at nordmenn kommer til å handle for 57 milliarder kroner i november og 63 milliarder i desember. Det tilsvarer en økning på 10,5 prosent fra i fjor.

I snitt vil hver og en bruke 11.760 kroner på julehandelen i år, over 1.100 kroner mer enn i fjor.

– Dette er annerledesåret, og julehandelen er intet unntak, slår direktør Harald Jachwitz Andersen i Virke handel fast.

For det er koronapandemien og stengte grenser som trolig vil føre til at kortleserne går varme i norsk butikker. På grunn av pandemien vil nordmenn bruke om lag 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember enn i samme periode i fjor. Dette er penger som i år i stor grad vil bli brukt på varer, tror analytikerne.

I tillegg fører stengte grenser til at om lag 3 milliarder kroner som normalt brukes på mat og drikke over grensa, vil bli lagt igjen i Norge.

– En god julehandel er derfor viktig for norsk økonomi, og i år kan det redde mange av virksomhetene som sliter, mener Virke.

Næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordret tirsdag folk til å starte julehandelen tidlig og slik unngå for store ansamlinger i butikkene.

 NTB

Boeing 737 Max har fått grønt lys etter nesten to år på bakken

Amerikanske luftfartsmyndigheter har godkjent Boeing 737 Max for flyging igjen etter nesten to år på bakken.

Årsaken til at flyene ble satt på bakken over hele verden i mars 2019, var to ulykker som krevde til sammen 346 liv.

Leder for USAs luftfartstilsyn (FAA), Steve Dickson, sa i forrige uke at tilsynet er inne i sluttspurten når det gjelder å godkjenne endringene som er gjort med modellen.

Etter ulykkene har det vært en rekke kongresshøringer om hva som førte til at selskapet endte opp med en modell som presset nesen ned ved for bratte oppstigninger, og hvordan modellen kunne bli godkjent av FAA. Programvaren som var installert, skulle hindre at flyet steilet på grunn av de tunge motorene og plasseringen av dem.

I begge flystyrtene var det en enkelt sensor som førte til at flynesen plutselig vendte nedover uten at flygerne greide å gjenvinne kontrollen.

En granskningsrapport har fastslått at selskapet satte profitt høyere enn sikkerhet, noe som førte til at Boeings toppsjef fikk sparken.

 NTB

Solberg og Vedum i klinsj om Norwegian

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber regjeringen redde Norwegian. Statsministeren ba Sp si hvor mye de vil bruke for å redde det gjeldstyngde selskapet.

Samtidig som Norwegian-ansatte demonstrere utenfor Stortinget onsdag, ble statsminister Erna Solberg (H) utfordret av Senterpartiet om hvorfor regjeringen ikke vil gjøre mer for å redde flyselskapet.

– Folk og næringsliv i Norge er helt avhengige av luftfarten. Mange tusen arbeidsplasser er nå i fare. Kan statsministeren sitte og se på at Norwegian som første norske selskap legges ned og arbeidsplassene forsvinner? spurte Sp-lederen.

Solberg pekte på at regjeringen totalt har brukt 13–14 milliarder kroner på luftfarten ved å kjøpe ruter og tjenester og ved å stille gode låneordninger tilgjengelig for selskapene.

– Men vi kan ikke ta helt ut av diskusjonen at noen selskaper allerede før pandemien hadde utfordringer med finansieringen, sa hun i en henvisning til Norwegians gjeld på over 40 milliarder kroner.

– Vi har sagt at vi skal finansiere de selskapene som har livskraft i seg, sa Solberg.

Vedum pekte på at en rekke andre stater i Europa har stilt opp med kontantstøtte til sine lands flyselskaper, og han spurte om hvorfor Norge ikke er villig til å gjøre det samme.

– Det er et dilemma hvor mye av norske lærere, sykepleiere og butikkansattes skattepenger vi skal bruke inn i selskap som kanskje ender i internasjonale venturefond eller kinesiske garantiløsninger. Dette er ord som kanskje er noe å tenke over for Vedum i sitt ønske om å bruke ordet «norsk» i annenhver setning, svarte Solberg.

 NTB

Bunnpris-gründer Trond Lykke er død

Trond Lykke, som grunnla Bunnpris-kjeden, er død. Han ble 74 år gammel.

Lykke sovnet inn tirsdag formiddag, skriver Adresseavisen. Han fikk for ett år siden påvist uhelbredelig kreft.

Trond Lykke var femte generasjon kjøpmann, og i snart 200 år har familien drevet butikk. Sønnen Christian Lykke (46), som i dag driver familieselskapet, mener Bunnpris kanskje ikke ville eksistert i dag uten faren.

– Vi har overlevd mye takket være ham. Han ville ikke ta stor risiko, og var for eksempel skeptisk til å ha mye gjeld, sier han til Adresseavisen.

Trond Lykke var i en årrekke dansk konsul i Trondheim. Han ble utnevnt til ridder av første klasse av den danske dannebrogsorden i 2013. I Norge ble han i 2005 hedret med kongens fortjenstmedalje i gull for sitt samfunnsengasjement. Hederen var blant annet knyttet til Lykkes engasjement for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, opplyser Adresseavisen.

Trond Lykke etterlater seg kone, tre barn og åtte barnebarn.

NRK utsetter avgjørelsen om flytting

NRK vil likevel ikke ta en avgjørelse om hvor de skal flytte før nyttår. Nå sier kringkastingssjefen at de håper å ta en avgjørelse i løpet av et halvt år

– Vi rekker ikke å finne ny NRK-tomt før nyttår. NRK er nå i en fase der vi jobber med ulike alternativer, flere av dem er kjent fra før av. Jeg håper at vi skal lande beslutning i løpet av et halvt års tid, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til Aftenposten.

Det har lenge vært klart at NRK skal flytte fra Marienlyst i Oslo. I februar ble det klart at tomten der de holder til i dag selges til Johan H. Andresens selskap Ferd. Planen var å ta en avgjørelse om hvor de skal flytte i løpet av året, men nå blir dette altså likevel ikke noe av.

NRK har blitt tilbudt en rekke tomter. I juni ble det kjent at Bjørvika, Bryn, Storo, Løren, Lillestrøm og Lilleaker er pekt ut av NRK som de forslagene som best oppfyller deres kriterier.

Nå er det klart at NRK også har blitt tilbudt tomta til Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Samtidig har Universitetet i Oslo tilbudt NRK å bli en del av Oslo Science City – området mellom Majorstuen og Blindern, rett ved siden av der NRK holder til i dag, som skal utvikles til et nytt innovasjonsdistrikt.

Thor Gjermund Eriksen vil ikke si hvilke tomter NRK for tiden anser som mest aktuelle. De har tidligere sagt at de ønsker en sentral beliggenhet og gode kollektivmuligheter innen kort avstand.

 NTB

Brev fra Tyskland til Ålesund inneholdt LSD

En postsending fra Tyskland viste seg å inneholde 160 drypp med LSD.

Da tollerne åpnet brevet på Østlandsterminalen 5. november, fant de et ark med identiske bilder av druiden Miraculix fra tegneserien Asterix.

I gryta på tegningene viste det seg imidlertid ikke å være styrkedrikken han er kjent for å lage, men altså LSD.

Sendingen var adressert til en mann bosatt i Ålesund.

 NTB

Pastor får 20.000 kroner i koronabot

En pastor i Oslo er bøtelagt med 20.000 kroner for brudd på smittevernloven.

I september kom pastoren hjem fra en tur til et europeisk land. Dagen etter møtte han store deler av menigheten.

«Han var sammen med et titalls andre personer og gikk tett sammen med noen av dem og pratet. Dette til tross for at han hadde karanteneplikt etter å ha kommet hjem fra utlandet dagen før», heter det i forelegget som VG har fått fra politiet.

Landet mannen reiste fra, ble klassifisert som rødt i august.

 NTB