Erna med klart ja til Molde

Mens Arbeiderpartiet vrir seg unna løftene om nytt sjukehus i Molde, bekrefter Høyre-leder Erna Solberg sitt klare ja til nybygg.
Sjukehus

Dette ble understreket under et møte i Oslo i går mellom Erna Solberg, Jan Petter Hammerø og Torgeir Dahl.

– Møtet handlet mye om at jeg skulle få oppdatert informasjon om utviklingen av sjukehussaka i Molde. Etter møtet er saka like klar for meg som den har vært før: Vi i Høyre står fast ved at det skal bygges et nytt sjukehus i Molde og at dette er en prioritert oppgave, sier Erna Solberg til Romsdals Budstikke.

Hun mener Arbeiderpartiregjeringen har skapt mye viderverdigheter med sine utspill, og har stor forståelse for de sterke reaksjonene som er kommet fra folk i Romsdal. Regjeringa har både opptrådt uryddig og brutt sine løfter, mener Erna Solberg.

Alternativ finansiering

Hun understreker at det også kan bli nødvendig å tenke nytt for å få fortgang på bygging av Molde nye sjukehus.

– Dersom det offentlige ikke kan eller vil finansiere en rask utbygging, kan en OPS-løsning på finansieringen være interessant. Det betyr samarbeid mellom offentlige og private, der private står for utbygging og drift av det reint tekniske, mens det offentlige leier og kan konsentrere seg om å behandle pasienter. Etter en viss tid, for eksempel 25 år, overtar det offentlige sjukehuset.

Når det gjelder private og finansiering av sjukehus, synes hun ikke utspillet fra Bjørn Rune Gjelsten var uheldig. Men dersom man skal satse på en løsning der privatfinansiering er inne i bildet, krever dette en grundig prosess med anbud.

Vente til 2013?

– Vi har prøvd dette på veg og skole, det har fungert godt. I Norge er ikke OPS-modellen prøvd ut på sjukehus, slik det er gjort i utlandet. Men vi får ikke testet ut en slik modell med dagens regjering, og må vente til etter valget i 2013. Dersom det blir regjeringsskifte, vil vi samtidig avvikle dagens modell med helseforetak, som vi mener ikke fungerer, sier Erna Solberg.

Det Erna Solberg synes er noe av det verste med sjukehussaka i Molde, er at det skal brukes hundrevis av millioner på å flikke på gamle Molde sjukehus. Dette er penger som i stedet burde vært brukt til å få startet bygging av nytt sjukehus, understreker hun.

– Folk tror rett og slett ikke på Regjeringa når den sier at den først vil bruke over 400 millioner kroner på det gamle sjukehuset og deretter bygge nytt sjukehus. Det må være veldig dårlig totaløkonomi, og smaker av helt andre agendaer.

Erna Solberg forsikrer at Høyre står samlet i denne saka. Nå oppfordrer hun både rødgrønne stortingspolitikere og innbyggerne i Romsdal til å presse på for at Regjeringa skal oppfylle løftene om nytt sjukehus i Molde.