Solholm og Langøy inn i helsestyret

Tidligere fylkesmann og Høyre-politiker fra Molde blir nye medlemmer av styret i Helse Møre og Romsdal.
Sjukehus

Det er Helse Midt-Norge som i en pressemelding mandag kveld forteller om de nye utnevnelsene:

«Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge RHF har mandag 13. mai oppnevnt to nye styremedlemmer for Helse Møre og Romsdal HF. Ny nestleder blir Lodve Solholm og nytt styremedlem blir Gerd Marit Langøy», heter det.

Fylkesmann og høgskoledirektør

De nye styremedlemmene blir beskrevet slik:

«​Lodve Solholm (70) er tidligere fylkesmann i Møre og Romsdal (2009-2018) og var før det bl.a. stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i 16 år. Han er utdannet lærer.»

«Gerd Marit Langøy (54) er direktør ved Høgskolen i Molde og har bakgrunn bl.a. fra bank og industri. Hun er cand.mag. innen økonomi, administrasjon og IT med videreutdanning innen innovasjon, organisasjon og ledelse.»

Langøy har i mange år vært en sentral politiker i Molde Høyre der hun er leder at kommunestyregruppa.

Solholm erstatter tidligere nestleder May-Helen Molvær Grimstad som selv har ønsket å gå av. I tillegg har Nils Kvernmo gått ut av styret siden han ble konstituert som direktør i Helse Møre og Romsdal etter at Espen Remme måtte gå av.


Nestleder May-Helen Molvær Grimstad går ut av styret i helseforetaket

– Jeg kom i en skvis

– Styrevervet ble for utfordrende for meg. Når helseforetaket skal gjennomføre så store strukturelle grep, kom jeg i en skvis mellom helseforetakets interesser og kommunenes interesser. Det tar jeg konsekvensen av, sier May-Helen Molvær Grimstad.


Det nye styret

De to er oppnevnt for innværende styreperiode som utløper 2020. Styret for Helse Møre og Romsdal HF har med dette følgende sammensetning:

Ingve Theodorsen  (leder)

Lodve Solholm (nestleder)

Gerd Marit Langøy (styremedlem)

Toril Forbord (styremedlem)

Bjarne Storset (styremedlem)

Anette Lekve (styremedlem – valgt av ansatte)

Sigurd Torvik Heian (styremedlem – valgt av ansatte)

Hilde Furnes Johannessen (styremedlem – valgt av ansatte)