– Jeg er hyper på resultater

Frank Sve er utålmodig etter å få utrettet mer. Åtte års læretid i fylkespolitikken er nok, synes han. Nå vil han bli fylkesordfører. – Jeg er litt hyper, sier han.
Politikk

MOLDE: Det går i lyseblått for Frank Sve for tida. Han stiller i lyseblå skjorte til intervjuet. Og kjører en lyseblå Ford Kuga. Med lyseblå takboks. Sjøl mener Sve at den politiske himmelen over ham og Fremskrittspartiet er lyseblå, uten skyer, for tida.

Valgkamp i snart fire år

Frank Sve er Fremskrittspartiets frontfigur til høstens fylkestingsvalg. Valgkampen startet han for lenge siden.

– Den som tror at det bare er å stille seg opp en måned før valget og overbevise velgerne, tar grundig feil. Valgkampen startet for tre og et halvt år siden. Velgerne måler meg og de andre politikerne på det vi gjør og får til, ikke det vi sier vi skal gjøre. Jeg tror ikke det er så mange politikere her i fylket som har fått til mer enn Fremskrittspartiet og flertallspartiene de siste tre og et halvt åra, sier Frank Sve. Og han mener det.

– Hvorfor har du lyst å bli fylkesordfører?

– Så lenge Stortinget bestemmer at vi skal ha et fylkeskommunalt nivå, vil Frp og jeg være med og påvirke. Vi har gjennom samarbeidet med Høyre, KrF og Sunnmørslista vist at vi kan styre fylket. Sjøl har jeg åtte år bak meg som ordfører i Stranda kommune pluss fire år som leder for samferdselsutvalget, og føler jeg har rikelig brei erfaring til å kunne bekle fylkesordførerjobben, sier Frank Sve og børster et usynlig støvkorn fra den nypres-sete, grå dressen.

Tabloid i budskapet

– Vil innbyggerne merke om det blir en fylkesordfører fra Fremskrittspartiet, eller en fra Høyre eller Arbeiderpartiet?

– Det mener jeg. Folk i Møre og Romsdal har sikkert hørt meg på radio. mange ganger. Jeg er aktiv på min måte, og ganske hyper på å oppnå resultater. Jeg er en synlig og tydelig politiker. Og jeg kan nok være tabloid i budskapet, men jeg vet at for å oppnå resultatene, er det vel så viktig med de gode samtalene og samarbeidet med andre som med å bruke store ord, sier Frank Sve.

– Du er ordfører i Stranda kommune på åttende året. Noen hevder at du har kjørt kommunen på kanten av stupet med kjempestore investeringer i blant annet skiheisanlegg. Klarer du å styre fylkeskommunens økonomi?

– Den som ikke gjør noe, men sitter helt stille, får aldri kritikk. Den som får gjort noe, står laglig til for kritikk. Det har aldri blitt gjort så mye i Stranda som i mine ordførerår. Vi skårer høyt på levekårsindeksen. Vi har fylkets laveste arbeids-ledighet. Og folk ser at vi får til noe. Vi står ikke på kanten av et stup, verken økonomisk eller på andre måter. I politikken får du venner og fiender. Jeg har prøvd å gjøre mitt for at folk i Stranda skal få det enda bedre.

Til Landsskytterstevnet

Frank Sve snakker fort. Han har mye han vil ha sagt. Kanskje speiler dette typen han er; aktiv fra han slår opp øynene om morgenen til han legger seg om kvelden.

– Døgnet har ikke nok timer til at jeg får gjort alt jeg vil, innrømmer Frank og gir oss et lite innblikk i hva han sysler med utenom ordførerjobb og politiske verv:

Han er nest yngst av fem søsken. Vokst opp på gård der han tok aktivt del i gårdsdrifta fra han var liten gutt. Aktiv skytter fra han var ni år. Hjortejeger med mange titalls dyr på samvittigheten. Og sportsfisker.

– Fortsatt er det sånn at om sjansen byr seg, tar jeg fiskestanga og løper ned i elva og fisker etter laks. Guttene mine har nok arvet fiskeinteressen, humrer han.

Bygde huset sitt sjøl

Da Frank Sve og kona Gro Anita skulle bygge hus, tok industrisnekkeren Frank saka i egne hender. Felte trær, skar materialene og med unntak av reisverket bygget han huset sjøl. Men en tur på hustaket i 2006 endte med knall og fall. Frank falt fem meter ned og ble alvorlig skadet og måtte trene seg opp igjen.

– Hva er styrken din som politiker?

– Jeg er arbeidsom, flittig og til å lite på. Jeg står for det jeg sier. Og så mener jeg at jeg har evnen til å få ting gjennomført. Gjennom- føringsevne, ja. Jeg arbeider også med andre virkemidler enn å snakke tabloid.

Kan være litt for kjapp

– Og hva anser du sjøl som svakheten din?

– Jeg kan nok være veldig kjapp. Og så er jeg ekstremt utålmodig. Det verste jeg vet er å vente. Lange samlingene i fylkestinget uten særlig framdrift, er vanskelig å takle. Jeg har temperament, men jeg har ikke jeg har blitt skikkelig sint. Irritert kan jeg bli, men uhyre sjelden sint, sier Frank Sve.

Vil ha bedre ferjetilbud

– Hva vil du starte med når du skal gi folk i Møre og Romsdal et bedre samferdselstilbud?

– Ferjetilbudet. Det er det absolutt viktigste, på kort og lang sikt. Store samferdselsprosjekter tar mange år å få ferdigstilt. Ferjetilbudet kan vi forbedre raskere. Etter ferjetilbudet: Vegvedlikeholdet. Heldigvis asfalterer vi for 110 millioner kroner her i fylket i år.

– Hva har skjedd i din tid som leder for samferdselsutvalget, og som ikke skjedde under den forrige lederen?

– Rassikringen Røyr-Hellesylt har fått fart. Vi har også fått tatt vesentlige skritt framover med Nordøyvegen og mange andre viktige vegprosjekt, og ikke minst økt vedlikehold og forbedret ferjetil-budet. Samferdselssektoren vokste kraftig da fylket fikk ansvaret for riksvegene. Nå har sektoren et budsjett på 1,3 milliarder kroner.

– Hvilket vegprosjekt av de nye, store skal komme først?

– Jeg har lest utspillet fra Iver Nordseth (V) og Kristin Sørheim (Sp) om at Halsafjorden må komme først. Det er en total avsporing av debatten. Alle tre prosjektene på E39 skal bygges samtidig; Havfast, Møreaksen og Halsafjorden. Jeg oppfatter forslaget om å gi Halsafjorden førsteplassen som reint stemmefiske fra Iver Nordseths side.

Løsningen er dialog

– Hva er oppskriften di på å få til bedre samarbeid mellom Nordmøre og Romsdal etter den opprivende sjukehusdebatten?

– Det finnes bare én løsning: Dialog. Ikke konfrontasjon, slik Iver Nordseth legger opp til ved å sette Halsafjorden opp mot Møreaksen. Og så må vi her i fylket stå fast på at her skal være fire lokalsjukehus, alle med fullverdig akuttberedskap og fødetilbud, sier Frank Sve.

– Hva bør pengene fylket får ved å selge aksjene i Fjord 1-konsernet, brukes til?

– Til å investere i infrastruktur. Bedre ferjetilbud, til nye store samferdselsprosjekt og til skolebygg. Pengene bør settes på et fond, med mulighet til å bruke avkastningen og låne fra fondet.

– Hva slags kår vil kulturen i Møre og Romsdal få med deg som fylkesordfører?

– Minst like gode betingelser som kulturen har i dag. Frp har vært med på å styrke kultursatsingen, og har økt kulturbudsjettene hvert år. Jeg ser på kultur og frivillighetens aktiviteter som uhyre viktig for folks trivsel.

Elevene bestemmer sjøl

– Blir det endringer i de videregående skoletilbudet?

– Jeg tror ikke byskolene vil vokse på distriktsskolenes bekostning. Men det er jo elevene og foreldrene som avgjør hvilke skoler vi skal ha, ved at de søker til skolene de vil ha.

Frank Sve roser samarbeidspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Sunnmørslista for fire gode år ved roret i fylkespolitikken.

– Er alliansen mellom Frp, Høyre, KrF og Sunnmørslista spikret så fast at enhver endring er låst?

– Ja. Jeg tror det. Meningsmålingene viser at velgerne ønsker fortsatt et borgerlig regime i Møre og Romsdal. Og vi vil fortsette, sier Frank Sve.