Møreaksen eller Halsafjordsambandet?

Det kan ryke opp til kamp mellom Romsdal og Nordmøre om hvilket prosjekt som skal prioriteres først.

  Foto: Olav Skjegstad

Politikk

I går gikk de to profilerte nordmørspolitikerne, Kristin Sørheim (Sp) og Iver Nordseth (V), ut i Tidens Krav og hevdet Høyres fylkesordfører kandidat Helge Orten driver politisk råkjør for å posisjonere Møreaksen foran Halsafjordsambandet.

Intern strid

Med litt kløkt kan vi få realisert både Halsafjordsambandet og Møreaksen. Men intern strid her i fylket om rekkefølgen, kan føre til at vi skusler vekk denne unike muligheten til å få realisert begge disse to viktige fjordkryssingsprosjektene, sier Sørheim og Nordseth til Tidens Krav.

Det som har falt de to nordmørspolitikerne tungt for brystet er et intervju Romsdals Budstikke nylig hadde med Høyres fylkesordførerkandidat og daglig leder i Møreaksen AS, Helge Orten. Her viser Orten til at Vestlandsrådet har vedtatt et handlingsprogram for ferjefri E 39, og at Rogfast som allerede er inne i NTP, sjølsagt bør realiseres først av de åtte fjordkryssingsprosjektene mellom Kristiansand og Trondheim. Målet til Vestlandsrådet er ferjefri E39 før 2030.

– Det er svært viktig det som nå skjer i Vestlandsrådet og prosjektet ferjefri E 39. En offensiv satsing på ferjeavløsningsprosjekter langs E 39 vil bety at Møreaksen kan være neste prosjekt som realiseres. Det er viktig for utviklingen i Møre og Romsdal, sa Orten.

– Halsafjorden først

Sørheim og Nordseth hevder denne uttalelsen står i sterk kontrast til hva Statens vegvesen har anbefalt. De har rangert Halsafjordsambandet på topp etter Rogfast fordi dette prosjektet er mindre krevende teknisk og økonomisk å gjennomføre enn Møreaksen.

– Vi er krystallklare på at Halsafjorden må bli det prosjektet som kommer etter Rogfast. Så kommer Møreaksen på tredjeplass, sier Sørheim og Nordseth.

De maner fylkespolitikerne til å samarbeide. Slik kan Halsafjordsambandet realiseres så raskt at Møreaksen ikke forsinkes en eneste dag, først og fremst fordi prosjektene krever ulik planleggingstid, mener Sørheim og Nordseth. De ser for seg en startbevilgning til Halsafjorden i 2017 og en tilsvarende startbevilgning til Møreaksen i 2021.

Sørheim og Nordseth advarer mot at fylkestinget skal foreta en ensidig prioritering av Møreaksen, slik de hevder Helge Orten legger opp til.

Inn i valgkampen?

– Da skusler vi bort muligheten til å få realisert to av de tre store fjordkryssingsprosjektene i Møre og Romsdal, og får kanskje bare ett av dem gjennomført før 2030, sier de to nordmørspolitikerne.

De to gjør det klart at både Venstre og Sp i fylket støtter at Halsafjordprosjektet skal komme foran Møreaksen. Nå setter de ifølge Tidens Krav sin lit til at andre partier, særlig Ap, skal gjøre det samme. Og i så fall bør det skje i god tid før valget i september.