LEDER TIRSDAG 21. DESEMBER

Vedum må gi en skikkelig forklaring

MÅ SVARE: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) må fortelle hvordan den foreslåtte lønnsstøtteordningen ble «avstemt» med ESA.   Foto: Terje Pedersen / NTB

Inntrykket er at Vedum har skjøvet ESA foran seg. Det er uheldig av flere årsaker.

Politikk

Fredag presenterte regjeringa en ny lønnsstøtteordning rettet mot bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Spesielt hotell- og restaurantbransjen har etterlyst ordninger som gjør at de kan holde ansatte i arbeid. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa under framleggelsen at de ordningene de presenterte var «avstemt» med ESA. Søndag gikk ESA ut med informasjon som tyder på at dette i beste fall var upresist.


Vedum møter i Stortinget for å forklare seg om lønnsstøtteordningen

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møter mandag i Stortinget for å redegjøre om sine uttalelser om lønnsstøtteordningen.SV og regjeringen enige om lønnsstøtte: Øker maksbeløpet til 40.000 kroner

SV og regjeringspartiene er enige om å øke maksbeløpet for lønnsstøtte. Samtidig mener Fremskrittspartiet at Stortinget må fortsette å granske dialogen med Esa.


ESA er EØS sine tilsynsorgan. De aviser at EU sine konkurranseregler gjør at den norske regjeringa ikke kan gi mer lønnsstøtte til kriseramma bedrifter. Organisasjonene i næringslivet krever nå svar fra finansministeren. De er skuffet over ordningen slik den er presentert, og aksepterer ikke Vedums begrunnelse. Høyre og Fremskrittspartiet tar nå saka opp i Stortinget. Representanter fra de to partiene mener at Vedum kan ha feilinformert Stortinget. Finansministeren har varslet at han vil svare skriftlig på spørsmål.

Som opposisjonspolitiker og Sp-leder har Trygve Slagsvold Vedum ofte vist til hvordan EU og deler av EØS-avtalen begrenser handlingsrommet for Norge. Det er greit å gjøre som en meningsytring i valgkamp, men det stilles andre krav til etterprøvbarhet når en finansminister lanserer støtteordninger. Inntrykket nå er at Vedum har skjøvet ESA foran seg. Det er uheldig av flere årsaker. Debatten som nå har oppstått handler ikke bare om hvordan ordningene er utformet. Det handler også om å ta tydelig ansvar, og stå for de forslagene som blir presentert.

Reiselivet har blitt hardt rammet gjennom flere runder med nedstenging. Det er langt fra sikkert at regjeringa kan innfri alle deres ønsker til støtteordninger. For å skape forståelse for de ordninger som blir foreslått må finansministeren være konkret på hvordan de har blitt til. Derfor er det viktig at han raskt kommer på banen med en skikkelig redegjørelse for hva slags avsjekk det har vært opp mot ESA.