Politisk anstendighet eller velgerbedrag?

Politikk

Det stilles ofte spørsmål om vi som politikere fortjener velgernes tillit. Er det hold i de mange politiske lovnadene, og greier vi å stå rakrygget når valg er tatt?

Onsdagens oppslag i RB, «Slik svarer listetoppene», står for meg som et trist eksempel på politisk lettvinthet og uforstand.

På spørsmål om det fortsatt bør være føde og akutt ved sykehuset i Kristiansund, også etter at SNR står ferdig, er det kun Helge Orten fra Høyre som har ryggrad og anstendighet til å svare at akutt og føde skal samles i SNR, sykehuset for Nordmøre og Romsdal! Ellers svarte alle – mer eller mindre tydelig - at akutt og føde skal videreføres i Kristiansund!

Stortingskandidatene til Ap, Sp og SV velger aktivt å se bort fra at det var disse partiene i regjering som besluttet at sykehuset i Molde og Kristiansund skulle erstattes med ett felles akuttsykehus på aksen mellom Hjelset og Storbakken. Den valgte beliggenheten på Hjelset er kun logisk når dette er fellessykehuset med akutt og føde som skal dekke hele N&R.

Det er politisk uanstendig å late som en videreføring i Kristiansund kan kombineres med at de samme støtter fellessykehuset på Hjelset! Konsekvensen er at sykehusutbyggingen på Hjelset blir et feilplassert sykehus for pasientene i Romsdal. En slik modell vil undergrave det nye sykehuset på Hjelset, både når det gjelder faglig innhold, kvalitet og økonomisk bærekraft. Og like alvorlig; modellen vil true økonomien og dermed kvaliteten i hele fylket.

Jeg vil sitere Asbjørn Jordahl, Ap, sitt leserinnlegg i TK på onsdag: «Ja, vi kan påvirke sykehusets skjebne». Han skriver: «Det er rikelig med tid til å endre planene og skape en større rettferdighet i sykehustilbudet. Ved et regjeringsskifte vil det ligge godt til rette for et bedre sykehustilbud for Nordmøre.»

Tydeligere kan det ikke sies, og dette støttes tydelig av topp-kandidatene fra Ap, Sp, SV, Frp og fra Rødt!

Godt valg!

Torgeir Dahl, Høyre

--------------------------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt – Rbnetts nye meningsportal