Lærernes lønnsoppgjør avgjort etter streiken i fjor – KS får fullt gjennomslag