Færre trafikkdrepte i september, men økning i år - unntatt i Møre og Romsdal

foto