– Kripos har pågrepet og siktet seks personer for grov narkotikaforbrytelse. Dette er personer vi mener har sentrale posisjoner i kriminelle nettverk som importerer store mengder narkotika til Norge, sier Nora Pedersen, politiadvokat i Kripos.

Aksjonen har utspring i krypterte kommunikasjonstjenester, sa Pedersen på en pressekonferanse torsdag. Hun fortalte at Kripos fått informasjon fra internasjonale etterforskninger av den krypterte kommunikasjonstjenesten Sky ECC.

Til sammen er 15 personer pågrepet og siktet. Kripos har siktet seks personer, og Oslo, Trøndelag og Øst politidistrikt har pågrepet og siktet til sammen åtte personer. Alle er siktet for grov narkotikaforbrytelse.

– Til sammen 255 år i fengsel

Totalt har norsk politi mottatt data om rundt 1.250 Sky ECC-brukere som er knyttet til kriminalitet begått i Norge. Totalt er det snakk om rundt 10 millioner meldinger.

– Brukerne har hatt helt åpen kommunikasjon om kriminaliteten de bedriver, som grov narkotikakriminalitet, frihetsberøvelse, drapsforsøk, kroppsskader, brudd på våpenloven, grov hvitvasking, grovt heleri, sier Pedersen.

Politiadvokaten sier at informasjon fra Sky ECC benyttes som bevis i cirka 65 straffesaker, og at brukere av tjenesten blant annet er bakmenn det tidligere har vært vanskelig å framskaffe bevis mot.

– Vi har i 15 av de 65 sakene fått dommer hvor til sammen 39 personer er domfelt. Det er i disse sakene idømt til sammen 255 år i fengsel. Det sier litt om alvorligheten i sakene, sier Pedersen.

Rolex-klokker og kunst

Kripos har delt flere bilder av beslag de har gjort i saken. Bildene viser gullbarrer, Rolex-klokker og innrammet kunst i bobleplast.

Det var tidlig onsdag 15. mars at Kripos og en rekke politidistrikt gikk til aksjon. Bakgrunnen for aksjonene er et internasjonalt politisamarbeid. I dette samarbeidet har norsk politi fått tilgang på store mengder kommunikasjon mellom kriminelle.

– Aksjonene er et resultat av en målrettet satsing over tid fra norsk politi mot bakmenn i norske kriminelle nettverk, sier sjef for Kripos, Kristin Kvigne.

De siktede er varetektsfengslet eller vil bli fremstilt for fengsling i løpet kort tid.