Sikring av de mest rasfarlige veiene vil koste 14 milliarder kroner