FHI: 7 prosent flere dødsfall enn ventet i år

foto