Helseplattformen utsettes – kan koste minst 350 millioner

foto