Shell vil gi lokale aktører muligheter ved Nyhamna-ombygging

Milliardinvesteringene som kreves på Nyhamna ved ilandføring av Linnorm og Luva, vil åpne store muligheter for regionalt næringsliv.
Næringsliv

Det sier prosjektdirektør Bernt Granås i Shell.

Under Gasskonferansen i Bergen onsdag innledet han om Shells teknologiutvikling, med stor vekt på kompresjonsprosjektet for Ormen Lange, Linnorm -feltet på Haltenbanken og ombyggingen som kreves på Nyhamna for at en skal kunne ta imot nye felt i Norskehavet.

Mye hjelp

– De store aktørene som kommer til Nyhamna vil trenge mye hjelp undervegs. Vi skal gjøre vårt for at de ikke tar med seg all hjelp fra alle andre steder, men sørge for at vi på agendaen har bruk av lokale ressurser, sier Bernt Granås.

Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (A), som også deltar på Gasskonferansen i Bergen i disse dager, er svært glad for signalene fra Shells prosjektdirektør om bruk av lokale og regionale leverandører ved den forestående ombyggingen på Nyhamna.

– Det er kjempebra at Shell vil gi muligheter for lokale og regionale aktører. Dette lover veldig bra for næringslivet i vårt område, sier Bernhard Riksfjord.

Gassco

Bernt Granås tar forbehold om at det ennå ikke er truffet konseptvalg for Linnrom og Luva-feltene.

– Linnorm og Luva må selvsagt være i stand til å ta investeringsbeslutninger for å få det til å skje noe. Men i en slik situasjon blir det nok en stor aktivitet i området, som gjør det enda mer verdt for regionalt næringsliv å satse på å bli med på det som skjer, sier Bernt Granås.

Shell er operatør for Linnorm, som ligger på Haltenbanken, mens Statoil er operatør for Luva, som ligger lenger nord i Norskehavet.

Det statlige infrastrukturselskapet Gassco anbefalte i fjor Nyhamna som eneste ilandføringssted for et nytt gassrør fra felt i Norskehavet. Det er ventet at gass fra de nye feltene tidligst vil komme til Nyhamna i 2016–2017.

Gassen fra Linnorm skal føres til Nyhamna via Draugen eller Njord, som ligger i nærheten. Valget her er ennå ikke tatt.

Milliardinvesteringer. Ilandføringen av de to nye gassfeltene vil kreve en omfattende utbygging av mottaksanlegget på Nyhamna.

– Hva er det konkret som vil skje på Nyhamna ved ombyggingen?

– Det kommer et nytt gassrør fra Norskehavet inn til Nyhamna. Hele området hvor rørene kommer inn, må graves opp. Og vi må bygge et nytt mottaksrøranlegg. Videre må vi gjøre en del større ombygginger inne i selve prosessanlegget. Så skal vi antakeligvis også installere noen flere moduler og kompressorer. Her er det mange varianter på løsninger, som fortsatt ligger i emningen, og skal besluttes til høsten, sier Bernt Granås.