Verdiskapingen av gassen fra Nyhamna er historisk høy 

Tusenlapper til toppen av Molde domkirke – hver dag!

Tenk deg en stabel av tusenlapper fra grunnmuren opp til toppen av tårnet på Molde domkirke. Pengestabelen ville inneholdt rundt en halv milliard kroner. Det er verdien av gasseksporten fra Nyhamna på én dag! 

Pengemaskin: Gassanlegget Nyhamna i Aukra produserer 55 millioner kubikkmeter naturgass i døgnet. Selges all gassen på spotmarkedet, utgjør gasseksporten fra Nyhamna 330 millioner kroner i døgnet. På toppdager har gassalget hatt en verdi på over en halv milliard kroner i døgnet.  Foto: Bjørn Brunvoll

Næringsliv

Prisen på norsk naturgass har nådd nye høgder de siste månedene. På spotmarkedet har norsk gass blitt solgt for opptil 10 kroner per standard kubikkmeter gass. Går vi noen år tilbake, var gassen solgt for to kroner. Det høye prisnivået på gass de siste månedene sier kanskje ikke så mye for de fleste, men gassleveransene fra Norge har skaffet inntekter for opptil 3,5 milliarder kroner på ett døgn.