Planor: Åpner for innløsning på Retiro

Planor venter på ny Retiro-plan - åpner for at kommunen kan kjøpe dem ut i tilfelle endret ønske om arealbruk.

Planors skisse over nytt boligfelt fra 2014.   Foto: Skisse: Planor

Næringsliv

– Vår eiendom blir ikke direkte berørt av de nye planene for parken på Retiro, så det vil ikke ha betydning for oss. Det sier Bernt Ove Vågsæter, daglig leder for Planor AS, som kommentar til «Retiroparkens venner» planer om å gjenskape dammene i Retiroparken.