Sp-politiker Jan Ove Tryggestad tjente millioner på aksjer i kraftverk

– Siste gang du ser meg på inntektstoppen

Suverent høyest inntekt blant fylkespolitikerne hadde Jan Ove Tryggestad med 10,6 millioner kroner. – Jeg lever av politikken, men 2020 var helt ekstraordinært med salg av kraftaksjer. Dette var nok siste gangen du ser meg på inntektstoppen, sier Tryggestad.

Tjente millioner:  Fylkespolitiker, Stranda-ordfører og gardbruker Jan Ove Tryggestad (60) hadde høyest inntekt blant fylkespolitikerne i fjor. Men det meste av inntekta kom fra salg av aksjer i et kraftselskap.  Foto: RICHARD NERGAARD

Næringsliv

Å være fylkespolitiker ga god årsinntekt i 2020. Politikerne som har politikk som levebrød, hadde nettoinntekt på opp mot én million kroner, noen godt over én million kroner. Desidert høyest nettoinntekt hadde Jan Ove Tryggestad (Sp). I skattelistene er Tryggestad oppført med nettoinntekt på 10,6 millioner kroner. Han betalte 3,5 millioner kroner i skatt, og har en netto formue på 3,9 millioner kroner.