Slik kan Romsdalsgata se ut

Flere leiligheter, nærmere 100 parkeringsplasser og næringslokaler på gateplan. Slik vil man utvide Molde sentrum østover.

Fra vest mot øst vil bygningene trappes opp med terrenget i henhold til reguleringsplanen. På gateplan skal det være næringslokaler.  Foto: Arkitektene BBW

Næringsliv

Romsdalsgata 8, 10 og 12 eies to tredeler av Næringsinvest, mens en tredel eies av Mobo. Nå har de kommet med en mulighetsstudie om hva de ønsker for tomtene. Erik Berg i Næringsinvest forteller at de har et godt samarbeid i denne utviklingsprosessen.