Godkjente omstridt omklassifisering av kraftlinjer i Møre og Romsdal

NVE avviste lokale protester

NVE har gitt Statnett godkjenning for å omklassifisere og selge viktige deler av kraftlinjenettet i Møre og Romsdal til Mørenett, som eies av Tafjord og Tussa på Sunnmøre.

ENSIDIG INNMATING: 420 kV-linje fra Viklandet er den eneste som gir Nyhamna kraft. Her ved Roaldset.   Foto: Statnett

Næringsliv

MOLDE: Godkjenningen innebærer at Statnetts 132 kV-linjer blir omklassifisert fra transmisjonsnett (sentralnett) til regionalnett.