Søker om oppdrettsløyve for laks på Daugstad

Oppdrettsgründer søker om å løyve til landbasert anlegg på Daugstad i Vestnes.

LANDBASERT: Ifølge søknaden er det flere grunner til å velge landbasert anlegg, som bedre kontroll av spredning av sjukdom og parasittiske angrep, samt at risiko for røming blir betydelig redusert.  Foto: SKJERMDUMP FRA SØKNADEN

Næringsliv

(Smp) Det er Sætre Matfisk som er søker, et søsterselskap til Sætre Settefisk som ligger på naboeiendom og som har hatt akvakulturløyve for produksjon av smolt siden 1986