Rekordresultat: - Vi ser nå et tiltagende aktivitetsnivå i næringslivet

Ved utgangen av tredje kvartal ble resultatet før skatt på 50,2 millioner kroner. Dette ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 9,8 prosent, hensyn tatt fortrinnsrettsemisjonen på netto 75 millioner kroner i september.

Lagbilde: Ved utgangen av tredje kvartal ble resultatet før skatt på 50,2 millioner kroner for Sunndal Sparebank, som merker at aktiviteten i næringslivet er stigende.   Foto: SUNNDAL SPAREBANK.

Næringsliv

(Driva:) Sunndal Sparebank kan vise til et historisk godt resultat i årets ni første måneder i 2021. Resultatet er oppnådd gjennom sterk underliggende drift og vekst i alle forretningsområder.