Kraftplugg fra Salthammer

Salthammer Båtbyggeri overleverte onsdag båten «Aqua fighter».

Prøvetur: «Aqua fighter» er designet av Tomra Engeneering AS og er 14,9 meter lang og 12 meter brei.   Foto: Salthammer Båtbyggeri

Næringsliv

Det er Nærøysund Aquaservice AS helt nord i Trøndelag som er kjøper. Fartøyet, som er designet av Tomra Engineering AS, er bygget i sin helhet ved verftet på Vestnes. Typebetegnelse er CoastCat15W. Båten er 14,9 meter lang og 12 meter brei.