– Jeg har aldri gått rundt og tenkt over at jeg er kvinne, det har ikke vært et «issue» for å bygge et selskap

80 prosent av aksjene på Oslo Børs eies av menn. 150 damer møtte opp i Kulturhuset i Molde for å bli inspirert til å investere i seg sjøl eller aksjemarkedet.
Næringsliv

– Vi snakker om at vi er så likestilte i Norge, men det er ikke helt sant. 80 prosent av aksjene på Oslo Børs eies av menn. 80 prosent av aksjeselskapene er startet av menn. Det resulterer i følgende: Menn har en brutto formue som er 1216 milliarder kroner høyere enn kvinner. Det er ikke riktig. Det er viktig at kvinner investerer, enten i aksjemarkedet eller i seg sjøl gjennom å ta plass i næringslivet eller starte noe eget, sier banksjef personmarkedet i DNB Molde, Fredrik Ramstad.