To nye kontraktar signert for SNR

Måndag kveld 1. november signerte Helse Møre og Romsdal to kontraktar med Bravida Norge AS til ein samla kontraktverdi på om lag 176 mill. kroner.

Signerte kontrakt: Petter Storhaug, regiondirektør for Region Midt i Bravida, Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret for SNR og Usman Riaz, avdelingssjef i Bravida.  Foto: Privat

Næringsliv

Bravida skal levere brannslukkeanlegg, samt medisinske gassar og trykkluft til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.