Vil rive og bygge åtte leiligheter

Et prosjekt med to nye firemannsboliger i «gul» sone på Bjørset gjør at kommunalsjefen må vurdere om det harmonerer med omkringliggende bebyggelse og om strøkets karakter opprettholdes.

Vil rive og bygge nytt: Aneveien Eiendom søker om rammetillatelse til riving av to eneboliger og oppføring disse to firemannsboligene.  Foto: Skisse: BBW AS

Næringsliv

Det er i Anevegen 6 og 8 på Bjørset i Molde at utbygger Aneveien Eiendom AS vil rive to eneboliger og oppføre to firemannsboliger med parkeringskjeller.