Sjøfronten 2:

Investerer betydelig til siste del av Sjøfronten – allerede til sommeren står første del klar

Sunde Eiendom eier store deler av byggemassen langs siste del av Sjøfronten i Molde. De neste åra gjør de betydelige investeringer fram til Moldes sjøfront står ferdig.

Slik ønsker Sunde Eiendom at det skal se ut når hele Sjøfronten står ferdig i juni 2023. Et nytt bygg lengst øst skal inneholde både leiligheter og næringslokaler. Firmaet investerer nærmere 35 millioner kroner de nærmeste åra.  Foto: Arkitektene BBW

Næringsliv

– Fra og med 2020 ut 2023 vil vi investere nærmere 35 millioner kroner, sier daglig leder Tore Sunde.