Istad om Statnetts nye kraftlinje fra Isfjorden til Fræna

– Fornøyd med løsninga

Istads konsernsjef Ivar Kosberg er godt fornøyd med Statnetts løsning med ei ny 420 kV-linje fra Isfjorden via Istad til Fræna.

NY LINJE: Statnett går nå videre med ei ny 420 kV-linje fra Isfjorden til Fræna (til venstre på illustrasjonen).   Foto: Illustrasjon: Statnett

Næringsliv

– Løsninga innebærer at all næringsvirksomhet i vårt område får enda bedre rammevilkår, sier Ivar Kosberg.