Går videre på milliardinvestering til kraftforsyning

Statnett har besluttet å gå videre med en ny 420 kV-ledning fra Isfjorden til Fræna, via en ny transformatorstasjon på Istad.

Statnett: Senioranalytiker Lars Petter Myklebust presenterte Statnetts planer for ROR.   Foto: Privat

Næringsliv

Investeringen vil bli på 1,3 milliarder kroner. Løsningen ligner på ett av tre alternativer Statnett lanserte i 2015.