Nei til tomtekjøp på Fuglset: – Nærmest forkastelig å rømme fra dette

Molde kommunestyre støttet ikke kommunedirektørens innstilling om å kjøpe et friområde ved Fuglset gård. Dermed kan saken ende i rettssalen.

Molde kommunestyre vedtok at de ikke vil kjøpe tomta på Fuglset.   Foto: Kjell Langmyren

Næringsliv

Saken om kjøp av et friområde sørvest for Fuglset gård har pågått i mange år. Sameiet Fuglset gård søkte allerede i 2010 om å få omregulere deler av friarealet til boligformål. Molde kommune var positiv til dette, men arbeidet stoppet etter Fylkesmannen varslet innsigelser.