Statens eiendommer på Raudsand er solgt

Nærings- og fiskeridepartementet og Veidekke er enige om salg av statens eiendommer på Raudsand.

SOLGT: – Etter lange forhandlinger er vi kommet frem til en avtale som begge parter kan enes om. Avtalen sikrer at vi håndterer forurensningssituasjonen på en god måte samtidig som vi bidrar til å legge til rette for lønnsom virksomhet og aktivitet på Raudsand, sier næringsminister Iselin Nybø (V).  Foto: ØIVIND LEREN

Næringsliv

Driva: – Etter lange forhandlinger er vi kommet frem til en avtale som begge parter kan enes om. Avtalen sikrer at vi håndterer forurensningssituasjonen på en god måte samtidig som vi bidrar til å legge til rette for lønnsom virksomhet og aktivitet på Raudsand, sier næringsminister Iselin Nybø (V).