Ny stor Ormen Lange-utbygging - tar ut 85 prosent av gassen

Det er nå duket for en ny stor Ormen Lange-utbygging. A/S Norske Shell og de andre partnerne har tatt endelig investeringsbeslutning om havbunnskompresjon på feltet.

Endret PUD innlevert: Ved bordet sitter Marianne Olsnes (Shell) og statsråd Tina Bru. Bakre rekke fra venstre: Tor Skjelby (Vår Energi), Sigurd Omland (Petoro), Erling Berge (Equinor), Lars Gjerdåker (Shell), Karl Henry Steen (INEOS).   Foto: Ella Bye/OED

Næringsliv

AUKRA: Ormen Lange blir første felt på norsk sokkel med havbunnskompresjon uten støtte fra plattform på havoverflaten.