Fylkeshuset er sprengt – slik kan løsninga bli

Plassmangelen ved Fylkeshuset er prekær. Ei straksløsning er å sette opp brakkerigg ved St. Carolus. – Det er ikke nok. Vi ser behov for et nybygg på sørsida av fylkeshuset, sier eiendomssjef Per Olaf Brækkan. Nye skisser vises til politikerne tirsdag.

Skisse viser nybygg mellom dagens fylkeshus og Julsundvegen.   Foto: Fylkeshuset AS

Næringsliv

Flere kontorplasser og møterom trengs ved fylkeshuset i Molde. Særlig sentraladministrasjonen har behov for bedre og tidsmessige lokaler. Behovet er så prekært at det skal settes opp en brakkerigg ved St. Carolus for å løse straksbehovet. Brakkeriggen skal etter det Romsdals Budstikke får opplyst, være på plass rundt årsskiftet.