Flere hundre plasser i nytt parkeringsanlegg

Fylkeskommunen ser for seg nytt parkeringsanlegg under bakken vest for Alexandra hotel. Det kan omgjøre dagens store parkeringsplass mellom Aker stadion og Seilet til stort grøntareal.

Under bakken: Her, vest for Alexandra Hotel, har fylkeskommunen lansert planer for et parkeringsanlegg for ca. 400 biler under bakken. Bildet er tatt tidligere  Foto: ERIK BIRKELAND

Næringsliv

Parkeringsplasser i Molde skal i større grad være under bakken. Fylkeskommunen har lansert planer for et parkeringsanlegg for ca. 400 biler under bakken vest for Alexandra Hotel.