En av 100 advokater som endret Norge

Molde-advokaten Helge Aarseth (73) er på lista over 100 advokater som har endret Norge de siste 100 år.

ØKT ÅPENHET: Økt åpenhet rundt disiplinæravgjørelser var noe av det viktigste Helge Aarseth fikk gjennomført i sin tid som leder i Den Norske Advokatforening.   Foto: Egil H. Torvik

Næringsliv

Det er Advokatbladet, medlemsorganet til landets ca. 9.000 advokater, som i forbindelse med feiringa av bladets 100-årsjubileum hyller 100 advokater som på ulike måter har satt sitt preg på samfunnsutviklinga og advokatstanden gjennom de siste 100 år. Helge Aarseth i Larhammer Aarseth Advokatfirma er en av advokatene som er funnet verdig til en plass på den selebre lista.