Flere millioner skiller budet fra kommunen og det grunneierne vil ha – nå er saka på veg til retten

Grunneierne på Fuglset vil ha betalt for boligtomter – kommunen hevder de kun vil betale beløp for et friområde.

Tomta ligger sør-vest for Fuglset, og store deler av den er ikke opparbeidet. Ifølge kommuneplanen er dette et friområde, og Molde kommune ønsker å kjøpe det fra grunneierne. Men prisen er det langt fra enige i.  Foto: Knut Lillebakk

Næringsliv

Sameiet Fuglset gård søkte den 12. okotber 2010 om å få omregulere deler av friarealet til boligareal sør-vest for Fuglset gård. Området er på 10 dekar (10.000 kvadratmeter).