Raudsand

Innspurt i forhandlingar om statens tomt på Raudsand

Både Veidekke og Næringsdepartementet har tru på snarleg løysing - stadfester møte om saka, men ingen vil røpe detaljar.

  Foto: Bergmesteren Raudsand / fra Sluttrapport

Næringsliv

Romsdals Budstikke får i departementet stadfesta at det medio august var møte mellom Veidekke, Nærings-departementet og Direktoratet for mineralforvaltning om salet av statens eigedom på området Bergmesteren på Raudsand.