Håper på nytt industrieventyr

Bergmesteren Raudsands del av møllestøvdeponi ferdig tildekka - håper på nytt industrieventyr.

TILDEKKA: BMRs møllestøvsekkar tildekka, medan statens sekkar i tomtegrensa ligg eksponert.  Foto: Bergmesteren Raudsand / fra sluttrapporten

Næringsliv

Medan møllestøvsekkane på statens eigedom på Raudsand framleis ligg i dagen, er Møllestøvdeponiet på Bergmesteren Raudsand no dekka til.