Vil fortsette å flytte statlege arbeidsplassar til fylket

– Det er krevjande å få flytta statlege arbeidsplassar til eit distriktsfylke som Møre og Romsdal. Men arbeidet må halde fram, meiner fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik.

Tal for 2020 viser at det var 10.700 statlege arbeidsplasser i fylket vårt. Berre Rogaland har ein mindre del statlege tilsette av total sysselsetjing enn Møre og Romsdal.  Foto: Kristoffer Antonsen

Næringsliv

Tirsdag, skal kultur-, næring- og folkehelseutvalet ta stilling til om prosjektet skal føres vidare i perioden 2022-2024.