Shell vil bygge ut Linnorm-feltet - kan komme til Nyhamna

Shell planlegger utbygging av Linnorm-feltet på Haltenbanken med en egen plattform. Nyhamna i Aukra og Kårstø er ilandføringsalternativene.

lisenspartnerne i Linnorm har besluttet å gå videre med et utbyggingskonsept for Linnorm med en selvstendig Spar-plattform i Norskehavet.   Foto: Illustrasjon: Shell

Næringsliv

AUKRA: På vegne av Linnorm-lisensen har operatøren Shell lagt ut program for konsekvensutredning til høring. Lisenspartnerne i Linnorm har besluttet å gå videre med et utbyggingskonsept med en selvstendig Spar-plattform i Norskehavet.